สินค้า โมเดลนักฟุตบอล Soccerwe

โมเดลนักฟุตบอล SoccerWe (Kodoto) ผลิตจากแฟนฟุตบอล ที่หลงไหลในเกมฟุตบอล ขนาดตัวประมาณ 7 ซม. รวมฐาน สามารถขยับหัว, แขน และเอว ได้ บรรจุในซองพลาสติกใส ไม่มีกล่อง ราคาประหยัด ปัจจุบัน โมเดลนักฟุตบอล Soccerwe มี 2 แบบ คือ

  • แบบฐานกลม (Soccerwe) : แบบยืน สามารถขยับหัว ขยับแขนและเอวได้ แต่ไมีสามารถขยับขาได้
  • แบบฐานเหลี่ยม (Soccerwe+) : สามารถขยับหัว ขยับแขนและเอวได้ และสามารถขยับขาเพื่อเปลี่ยนท่าทางได้ โดยจะมีเสาค้ำที่ด้านหลังโมเดล ตัวโมเดลจะลอยจากฐานนิดนึง ทำให้สามารถขยับท่าวิ่ง ท่าเตะบอลได้

Showing 1–24 of 28 results